Skip to main content

Kako se pravilno piše Efekat ili efekt

Kako se piše Efekat

  Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasnička grupa kt u rečima stranog porekla može se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne mora. Svi ostali padeži su isti. Promena po padežima (jednina; množina): • nom. – efek(a)t; efekti • gen. – efekta; efekata • dat. – efektu; efektima • ak. – efek(a)t; efekte • vok. – efekte; efekti • instr. – efektom; efektima • lok. – efektu; efektima


Efekat ili efekt   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasni...