Skip to main content

Kako se pravilno piše Ekstradicija ili ekstradikcija

Kako se piše Ekstradicija

  Piše se ekstradicija. Ta imenica, kojom se označava izručenje krivca zemlji u kojoj je učinio prestup, potiče od novolatinskog extraditio.


Eksperimenat ili eksperiment   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji izraz eksperiment. Suglasničke...
Ekskurzija ili eskurzija   Piše se ekskurzija. Ta imenica, kojom se označava kraće grupno putovanje u ...
Ekscentričan ili ekcentričan   Piše se ekscentričan. Od srednjovekovnog latinskog excentricus, prema grčko...
Ekscelencija ili ekselencija   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji izraz ekselencija. Pravilnije ...
Ekstravertan ili ekstrovertan   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati pridev ekstrovertan...
Ekstradicija ili ekstradikcija   Piše se ekstradicija. Ta imenica, kojom se označava izručenje krivca zemlji...