Skip to main content

Kako se pravilno piše Empirija ili enpirija

Kako se piše Empirija

  Piše se empirija. Od grčkog empeiría, što znači iskustvo. Isto tako, empirijski, empirizam.


Empirija ili enpirija   Piše se empirija. Od grčkog empeiría, što znači iskustvo. Isto tako, empir...
Empirijski ili empiriski   Piše se empirijski. Kada se od imenica čija se osnova završava na -j naprav...