Skip to main content

Kako se pravilno piše Florescencija ili fluorescencija

Kako se piše Florescencija

  Piše se i jedno i drugo. Florescencija je vreme procvetavanja, cvetanja biljki. Fluorescencija je pojava da materija svetli dok je izložena svetlosnim, rendgenskim ili drugim elektromagnetnim zracima.


Flamenko ili flamengo   Piše se flamenko. Ta imenica, kojom se označava vrsta andaluzijskog narodno...
Florescencija ili fluorescencija   Piše se i jedno i drugo. Florescencija je vreme procvetavanja, cvetanja bil...
Flautistkinja ili flautiskinja   Piše se flautistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -k...