Skip to main content

Kako se pravilno piše Fuga ili fugna

Kako se piše Fuga

  Piše se i jedno i drugo. Fuga (italijanski fuga), u muzici, jeste kompozicija u kojoj se naizmenično javljaju više raznih glasova, ponavljajući zadatu temu, odgovarajući na nju i razvijajući je po pravilima kontrapunkta. Pored toga znači i fugna. Fugna (nemački Fuge) jeste mesto spoja, razmak između konstrukcionih elemenata (cigala, pločica, kamenova) ili pukotina, urez, žleb. Glagol je fugovati, glagolska imenica – fugovanje, a pridev – fugovan.


Futrola ili fotrola   Piše se futrola. Od nemačkog Futteral, što znači korice, kutija. ...
Fudžijama ili planina Fudžijama   Piše se Fudžijama. Može i Fudži. Suvišno je planina Fudžijama jer reč jama...
Fuga ili fugna   Piše se i jedno i drugo. Fuga , u muzici, jeste kompozicija u kojoj se naiz...
Fudbal ili futbal   Piše se fudbal. Ta reč potiče iz engleskog jezika, u kojem ona glasi footba...