Skip to main content

Kako se pravilno piše Gama zraci ili gama-zraci

Kako se piše Gama zraci

  Piše se gama zraci. Kada se u spojevima čija je prva sastavnica jednoslovni simbol umesto simbola upotrebi reč, piše se odvojeno: alfa zraci, beta zraci, iks zraci, atomska bomba, hidrogenska bomba itd. Spojevi čija je prva sastavnica jednoslovni simbol pišu se sa crticom: α-zraci, β-zraci, γ-zraci, x-zraci, A-bomba, H-bomba, F-dur, f-mol, g-žica, L-profil, T-profil itd. Prilagođeno pisanje (sa spelovanjem jednoslovnog simbola) takođe se piše sa crticom: Ha-bomba, Ef-dur, ef-mol, ge-žica, El-profil, Te-profil, Be-vitamin, Ce-vitamin itd.


Galilejevi meseci ili galilejevi meseci   Piše se Galilejevi meseci. Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pride...
Gama zraci ili gama-zraci   Piše se gama zraci. Kada se u spojevima čija je prva sastavnica jednoslovni...
Garsonijera ili garsonjera   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običnija imenica garsonjera. ...