Skip to main content

Kako se pravilno piše Gdegod ili gde god

Kako se piše Gdegod

  Piše se i jedno i drugo. Rečca god piše se spojeno sa prilogom gde kad nije naglašena i kad pojačava neodređeno značenje, i tada znači negde: spusti ovo gdegod. Odvojeno se piše kad ima sopstveni akcenat kod isticanja, i tada znači bilo gde: možeš da spustiš gde god hoćeš.


Gdegod ili gde god   Piše se i jedno i drugo. Rečca god piše se spojeno sa prilogom gde kad nije...