Skip to main content

Kako se pravilno piše Gorenavedeni ili gore navedeni

Kako se piše Gorenavedeni

  Piše se i jedno i drugo. Ako se prilog gore kao prva sastavnica, složen sa pridevom, posebno ne naglašava, piše se spojeno: gorenavedeni, goreimenovani, gorepomenuti itd. Kada se gore želi naglasiti, piše se odvojeno – gore navedeni i sl.


Gotovo ili skoro   Pravilno je i jedno i drugo. Gotovo i skoro podjednako su pravilni oblici: ...
Gorči ili gorčiji   Piše se gorči. Komparativ prideva gorak je gorči, a superlativ najgorči. ...
Godinu-dve ili godinu dve   Piše se godinu-dve. Spojevi imenica sa brojem koji označavaju približnost p...
Gornjomilanovački ili gornjo-milanovački   Piše se gornjomilanovački. Prisvojni pridevi izvedeni od višečlanih geograf...
Gori ili lošiji   Piše se i jedno i drugo. Gori je komparativ od prideva zao. Superlativ glas...
Gore-dole ili gore dole   Piše se gore-dole. Udvojeni prilozi pišu se sa crticom: brže-bolje, danas-...