Skip to main content

Kako se pravilno piše Herbarij ili herbarijum

Kako se piše Herbarij

  Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu herbarijum. Nastavci -ij i -ijum (od latinskog -ium) podjednako su dobri završeci reči stranog porekla, sa izrazitom prevagom drugoga u srpskoj tradiciji: akvarijum, atrijum, auditorijum, delirijum, ekvinocijum, kolegijum, kolokvijum, kriterijum, milenijum, planetarijum, podijum, simpozijum, solsticijum itd. To se odnosi i na hemijske termine: aluminijum, deuterijum, helijum, kalcijum, kalijum, litijum, magnezijum, natrijum, plutonijum, silicijum, uranijum itd.


Helikopter ili helihopter   Piše se helikopter. Od francuskog helicoptère, prema grčkom hélix i pterón...
Hemisfera ili hemisvera   Piše se hemisfera. Od grčkog hēmisphaírion, što znači polulopta, polukugla....
Herbarij ili herbarijum   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu herbarijum....
Hepiend ili hepi end   Piše se hepiend. To je skraćeni oblik od engleskog happy ending, što znači ...