Skip to main content

Kako se pravilno piše Idealistkinja ili idealiskinja

Kako se piše Idealistkinja

  Piše se idealistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -kinja dolazi do odstupanja od gubljenja suglasnika, tj. ne vrši se uprošćavanje suglasničkih grupa radi lakšeg izgovora tih reči: čelistkinja, džudistkinja, finalistkinja, karatistkinja, pijanistkinja, solistkinja, šahistkinja, violinistkinja itd.


Idealistkinja ili idealiskinja   Piše se idealistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -k...
Identitet ili indentitet   Piše se identitet. Od kasnolatinskog identitas, što znači istovetnost, potp...
Identičan ili indentičan   Piše se identičan. Od srednjovekovnog latinskog identicus, što znači potpun...