Skip to main content

Kako se pravilno piše Ili ili iliti

Kako se piše Ili

  Piše se ili. Veznik iliti predstavlja gramatički arhaizam u savremenom srpskom jeziku koji se danas koristi radi stilizacije iskaza kao knjiškog ili radi šaljive stilizacije iskaza kao prividno knjiškog. Najčešće znači istovetnost onoga što se iznosi u sledećem predikacijskom delu sa onim što je izneto u prethodnom delu složene rečenice (npr. Oni su tada odlučili da napuste grad iliti da se presele u selo).


Ili ili iliti   Piše se ili. Veznik iliti predstavlja gramatički arhaizam u savremenom srps...