Skip to main content

Kako se pravilno piše Inženjer ili inžinjer

Kako se piše Inženjer

  Piše se inženjer. U civilstvu: građevinski inženjer, mašinski inženjer, rudarski inženjer, saobraćajni inženjer itd. U vojnoj terminologiji je uobičajeno inžinjerac, inžinjerija, inžinjerijski, mada bi tačnije bilo inženjerac, inženjerija, inženjerijski. Skraćenica je inž. (ne ing.).


Indijac ili Indus   Piše se i jedno i drugo. Indijac je stanovnik Indije . Indus je pripadnik ...
Insekat ili insekt   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji izraz insekt. Suglasničke grup...
Indicija ili indikacija   Piše se i jedno i drugo. Indicija je nagoveštaj, znak, podatak na osnovu ko...
Infracrven ili infra-crven   Piše se infracrven. Prefiksoid infra-, koji znači ispod, pod, piše se spoje...
Inženjer ili inžinjer   Piše se inženjer. U civilstvu: građevinski inženjer, mašinski inženjer, rud...
Inauguracija ili inaguracija   Piše se inauguracija. Ta imenica, kojom se označava svečano uvođenje u dužn...