Skip to main content

Kako se pravilno piše Itd. ili i t. d.

Kako se piše Itd. i

  Piše se itd. Skraćenica za i tako dalje predstavlja izuzetak – skraćene su druga i treća reč izraza, ali se tačka piše samo na kraju. Još samo dva višečlana izraza pri skraćenju pišu se spojeno, tj. bez razmaka i sa jednom tačkom na kraju: npr. (= na primer) i tj. (= to jest). Tako se ponekad skraćuje i bez broja – bb. (pored b. b.) za nenumerisani kućni broj.


Itd. ili i t. d.   Piše se itd. Skraćenica za i tako dalje predstavlja izuzetak – skraćene su ...