Skip to main content

Kako se pravilno piše Ja bih ili ja bi

Kako se piše Ja bih

  Piše se ja bih. Oblici aorista pomoćnog glagola biti glase: (ja) bih, (ti) bi, (on/ona/ono) bi, (mi) bismo, (vi) biste, (oni/one/ona) biše.


Jamčiti ili jemčiti   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji glagol jemčiti. Isto tako, jam...
Janičar ili janjičar   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu janičar. O...
Jaja ili jajeta   Piše se i jedno i drugo. Dva jaja, tri jaja, četiri jaja, ali je bolje reći...
Ja bih ili ja bi   Piše se ja bih. Oblici aorista pomoćnog glagola biti glase: bih, bi, bi,...
Jaruzi ili jarugi   Piše se jaruzi. Dativ i lokativ od imenice jaruga glase jaruzi. U toj reči ...
Jazavčar ili jazavičar   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...