Skip to main content

Kako se pravilno piše Ja i ti ili ti i ja

Kako se piše Ja i ti ti

  Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje reći ti i ja. Ne postoji pravilo o redosledu kojim se nabrajaju zamenice. To je pitanje kulture i lične skromnosti. U tom slučaju ličnu zamenicu ja treba staviti na poslednje mesto.


Jamčiti ili jemčiti   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji glagol jemčiti. Isto tako, jam...
Janičar ili janjičar   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu janičar. O...
Jaja ili jajeta   Piše se i jedno i drugo. Dva jaja, tri jaja, četiri jaja, ali je bolje reći...
Ja bih ili ja bi   Piše se ja bih. Oblici aorista pomoćnog glagola biti glase: bih, bi, bi,...
Jaruzi ili jarugi   Piše se jaruzi. Dativ i lokativ od imenice jaruga glase jaruzi. U toj reči ...
Jazavčar ili jazavičar   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...