Skip to main content

Kako se pravilno piše Jarci ili jarčevi

Kako se piše Jarci

  Pravilno je i jedno i drugo. Množina od imenice jarac je jarci (jarci-jaraca-jarcima-jarce-jarci-jarcima-jarcima) ili jarčevi (jarčevi-jarčeva-jarčevima-jarčeve-jarčevi-jarčevima-jarčevima).


Jamčiti ili jemčiti   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji glagol jemčiti. Isto tako, jam...
Janičar ili janjičar   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu janičar. O...
Jaja ili jajeta   Piše se i jedno i drugo. Dva jaja, tri jaja, četiri jaja, ali je bolje reći...
Ja bih ili ja bi   Piše se ja bih. Oblici aorista pomoćnog glagola biti glase: bih, bi, bi,...
Jaruzi ili jarugi   Piše se jaruzi. Dativ i lokativ od imenice jaruga glase jaruzi. U toj reči ...
Jazavčar ili jazavičar   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...