Skip to main content

Kako se pravilno piše Jovičin ili Jovicin

Kako se piše Jovičin

  Piše se Jovičin. U toj reči izvršena je palatalizacija (u prisvojnim pridevima izvedenim od vlastitih ili zajedničkih imenica c prelazi u č kada se nađe ispred vokala i ili e).


Jovanki ili Jovanci   Piše se Jovanki. To je slučaj odstupanja od sibilarizacije. U dativu i loka...
Jovičin ili Jovicin   Piše se Jovičin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...