Skip to main content

Kako se pravilno piše Kad-tad ili kad tad

Kako se piše Kad-tad

  Piše se kad-tad. Udvojeni prilozi (simetrične veze) pišu se sa crticom: brže-bolje, danas-sutra, gore-dole, kako-tako, koliko-toliko, levo-desno, manje-više, napred-nazad, ovamo-onamo, ovde-onde, zbrda-zdola itd.


Kanap ili konopac   Piše se i jedno i drugo. Kanap je tanak konopac, uzica. Konopac je zanatsk...
Kamikaze ili kamikaza   Piše se kamikaze. Od japanskog kamikaze, prema kami i kaze . ...
Kadgod ili kad god   Piše se i jedno i drugo. Rečca god piše se spojeno sa prilogom kad kad nije...
Kaiševi ili kaiši   Pravilno je i jedno i drugo. Množina od imenice kaiš je kaiševi ili kaiši ...
Kao bajagi ili ko bajagi   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati izraz kao bajagi. ...
Kako kamile opstaju sa malo ili nimalo vode?   Za razliku od ljudi, kamile se uklapaju u suve predele kao ruka u rukavicu. ...