Skip to main content

Kako se pravilno piše Kaiševi ili kaiši

Kako se piše Kaiševi

  Pravilno je i jedno i drugo. Množina od imenice kaiš je kaiševi (kaiševi-kaiševa-kaiševima-kaiševe-kaiševi-kaiševima-kaiševima) ili kaiši (kaiši-kaiša-kaišima-kaiše-kaiši-kaišima-kaišima).


Kanap ili konopac   Piše se i jedno i drugo. Kanap je tanak konopac, uzica. Konopac je zanatsk...
Kamikaze ili kamikaza   Piše se kamikaze. Od japanskog kamikaze, prema kami i kaze . ...
Kadgod ili kad god   Piše se i jedno i drugo. Rečca god piše se spojeno sa prilogom kad kad nije...
Kaiševi ili kaiši   Pravilno je i jedno i drugo. Množina od imenice kaiš je kaiševi ili kaiši ...
Kao bajagi ili ko bajagi   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati izraz kao bajagi. ...
Kako kamile opstaju sa malo ili nimalo vode?   Za razliku od ljudi, kamile se uklapaju u suve predele kao ruka u rukavicu. ...