Skip to main content

Kako se pravilno piše Kaiš ili kajiš

Kako se piše Kaiš

  Piše se kaiš. Suglasnik j se ne piše u grupama vokala kad se i nađe na drugom mestu (osim u slučajevima kad je j deo osnove reči ili tvorbenog formanta): ateista, beduin, daire, egoizam, fluid, laik, naivan, neimar, protein, ruina, stoik, šeik itd.


Kanap ili konopac   Piše se i jedno i drugo. Kanap je tanak konopac, uzica. Konopac je zanatsk...
Kamikaze ili kamikaza   Piše se kamikaze. Od japanskog kamikaze, prema kami i kaze . ...
Kadgod ili kad god   Piše se i jedno i drugo. Rečca god piše se spojeno sa prilogom kad kad nije...
Kaiševi ili kaiši   Pravilno je i jedno i drugo. Množina od imenice kaiš je kaiševi ili kaiši ...
Kao bajagi ili ko bajagi   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati izraz kao bajagi. ...
Kako kamile opstaju sa malo ili nimalo vode?   Za razliku od ljudi, kamile se uklapaju u suve predele kao ruka u rukavicu. ...