Skip to main content

Kako se pravilno piše Kapučino ili kapućino

Kako se piše Kapučino

  Piše se kapučino. Ta reč potiče od italijanskog cappuccino (prema cappuccio – kapuljača). Italijansko cc (i c) ispred i prenosi se u srpskom kao č. Kapučino, topli napitak od kafe i mleka sa penom, dobio je naziv po svojoj smeđoj boji koja podseća na odeću kapucina, pripadnika grane franjevačkog reda čiji redovnici nose smeđu mantiju sa kapuljačom.


Kanap ili konopac   Piše se i jedno i drugo. Kanap je tanak konopac, uzica. Konopac je zanatsk...
Kamikaze ili kamikaza   Piše se kamikaze. Od japanskog kamikaze, prema kami i kaze . ...
Kadgod ili kad god   Piše se i jedno i drugo. Rečca god piše se spojeno sa prilogom kad kad nije...
Kaiševi ili kaiši   Pravilno je i jedno i drugo. Množina od imenice kaiš je kaiševi ili kaiši ...
Kao bajagi ili ko bajagi   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati izraz kao bajagi. ...
Kako kamile opstaju sa malo ili nimalo vode?   Za razliku od ljudi, kamile se uklapaju u suve predele kao ruka u rukavicu. ...