Skip to main content

Kako se pravilno piše Kod kuće ili kući

Kako se piše Kod kuće

  Piše se i jedno i drugo. Uz glagole mirovanja upotrebljava se genitiv: biću kod kuće, često je kod kuće, najlepše mi je kod kuće, nije kod kuće i sl. Oblik kući je dativ, ali ujedno i ostatak starog lokativa, i time se može objasniti njegova (pogrešna) upotreba u sklopovima kao bolje sedi kući, kući sam, nisam bio kući i sl. Takva upotreba ne spada u standardni (književni) jezik (treba bolje sedi kod kuće, kod kuće sam, nisam bio kod kuće i sl.). Kući se upotrebljava za oznaku cilja kretanja: dođi kući, idemo kući, otišla je kući, vraćajući se kući i sl.


Korisna ili koristna   Piše se korisna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor...
Kogod ili ko god   Piše se i jedno i drugo. Rečca god piše se spojeno sa zamenicom ko kad nije...
Koketerija ili koketarija   Piše se koketerija. Ta imenica, kojom se označava upadljivo izražavanje žel...
Kolegij ili kolegijum   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu kolegijum. ...
Kod kuće ili kući   Piše se i jedno i drugo. Uz glagole mirovanja upotrebljava se genitiv: biću...
Koštica ili košpica   Piše se koštica. Košpica jeste nestandardni, pokrajinski izraz za košticu....