Skip to main content

Kako se pravilno piše Kogagod ili koga god

Kako se piše Kogagod

  Piše se i jedno i drugo. Rečca god piše se spojeno sa zamenicom koga kad nije naglašena i kad pojačava neodređeno značenje, i tada znači nekoga: ako kogagod sretneš, pozdravi ga. Odvojeno se piše kad ima sopstveni akcenat kod isticanja, i tada znači bilo koga: koga god sretneš, pozdravi ga.


Korisna ili koristna   Piše se korisna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor...
Kogod ili ko god   Piše se i jedno i drugo. Rečca god piše se spojeno sa zamenicom ko kad nije...
Koketerija ili koketarija   Piše se koketerija. Ta imenica, kojom se označava upadljivo izražavanje žel...
Kolegij ili kolegijum   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu kolegijum. ...
Kod kuće ili kući   Piše se i jedno i drugo. Uz glagole mirovanja upotrebljava se genitiv: biću...
Koštica ili košpica   Piše se koštica. Košpica jeste nestandardni, pokrajinski izraz za košticu....