Skip to main content

Kako se pravilno piše Kvaziumetnik ili kvazi umetnik

Kako se piše Kvaziumetnik

  Piše se kvaziumetnik. Kvazi-, prvi deo složenica kojim se kazuje da je ono što znači osnovna reč lažno, tobožnje, prividno, piše se spojeno: kvazidemokratija, kvaziintelektualac, kvazijunaštvo, kvazimudrost, kvazinaučnik, kvazirodoljublje, kvazistručnjak itd. Isto važi i za nadri-, nazovi-, pseudo-.


Kvaziumetnik ili kvazi umetnik   Piše se kvaziumetnik. Kvazi-, prvi deo složenica kojim se kazuje da je ono ...