Skip to main content

Kako se pravilno piše Litar ili litra

Kako se piše Litar

  Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu litar. Oblik litra upotrebljava se u razgovornom jeziku.


Limun-žuta ili limun žuta   Piše se limun-žuta. Netipične sprege kod kojih prvi deo određuje drugi u sm...
Literalan ili literaran   Piše se i jedno i drugo. Pridev literalan znači doslovan, bukvalan. Pride...
Litar-dva ili litar dva   Piše se litar-dva. Spojevi imenica sa brojem koji označavaju približnost pi...
Litar ili litra   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu litar. Obl...
Lisičiji ili lisičji   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati pridev lisičji. Pr...
Limenci ili limenki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice limenka glase l...