Skip to main content

Kako se pravilno piše Lj ili LJ

Kako se piše Lj

  Piše se i jedno i drugo. Kada se samo prvo slovo u reči piše veliko, upotrebljava se oblik Lj: Ljig, Ljubica, Ljubovija itd. Kada je cela reč napisana velikim slovima, upotrebljava se oblik LJ: LJIG, LJUBICA, LJUBOVIJA itd.


Ljudstvo ili ljutstvo   Piše se ljudstvo. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s , dolazi do odst...
Ljubičin ili Ljubicin   Piše se Ljubičin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...
Ljuljašci ili ljuljaški   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice ljuljaška glase...
Ljupka ili ljubka   Piše se ljupka. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti ....
Ljušćenje ili ljuštenje   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Ljudi ili čoveci   Piše se ljudi. Imenica čovek ima supletivnu množinu ljudi. U jednini: čov...