Skip to main content

Kako se pravilno piše Ljudi ili čoveci

Kako se piše Ljudi

  Piše se ljudi. Imenica čovek ima supletivnu (nepravilnu) množinu ljudi. U jednini: čovek-čoveka-čoveku-čoveka-čoveče-čovekom-čoveku. U množini: ljudi-ljudi-ljudima-ljude-ljudi-ljudima-ljudima.


Ljudstvo ili ljutstvo   Piše se ljudstvo. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s , dolazi do odst...
Ljubičin ili Ljubicin   Piše se Ljubičin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...
Ljuljašci ili ljuljaški   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice ljuljaška glase...
Ljupka ili ljubka   Piše se ljupka. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti ....
Ljušćenje ili ljuštenje   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Ljudi ili čoveci   Piše se ljudi. Imenica čovek ima supletivnu množinu ljudi. U jednini: čov...