Skip to main content

Kako se pravilno piše Ljusci ili ljuski

Kako se piše Ljusci

  Piše se ljusci. Dativ i lokativ jednine od imenice ljuska glase ljusci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i). Genitiv množine glasi ljusaka (ne ljuski).


Ljudstvo ili ljutstvo   Piše se ljudstvo. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s , dolazi do odst...
Ljubičin ili Ljubicin   Piše se Ljubičin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...
Ljuljašci ili ljuljaški   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice ljuljaška glase...
Ljupka ili ljubka   Piše se ljupka. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti ....
Ljušćenje ili ljuštenje   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Ljudi ili čoveci   Piše se ljudi. Imenica čovek ima supletivnu množinu ljudi. U jednini: čov...