Skip to main content

Kako se pravilno piše Maskenbal ili maskembal

Kako se piše Maskenbal

  Piše se maskenbal. Od nemačkog Maskenball, što znači ples pod maskama. Kada se suglasnik n nalazi na kraju prvog dela složenice, a drugi deo počinje suglasnikom b (ili suglasnikom p), dolazi do odstupanja od jednačenja suglasnika po mestu tvorbe.


Maksimalan ili najmaksimalniji   Piše se maksimalan. Pridev maksimalan znači najveći moguć, najkrupniji. Ot...
Magistrand ili magistrant   Piše se magistrand. Ta imenica, kojom se označava onaj koji se sprema za ma...
Magaciner ili magacioner   Pravilno je i jedno i drugo. Oblik magacioner je uobičajen, ali se smatra i...
Mada ili ma da   Piše se i jedno i drugo. Zavisni veznik mada, koji znači iako, premda, i po...
Ma kako ili makako   Piše se ma kako. Rečca ma piše se odvojeno od priloga: ma gde, ma kad, ma k...
Mali medved ili Mali Medved   Piše se Mali medved. Prva reč u nazivima vasionskih tela i sazvežđa piše se...