Skip to main content

Kako se pravilno piše Mlečni put ili Mlečni Put

Kako se piše Mlečni put

  Piše se Mlečni put. Prva reč u nazivima vasionskih tela i sazvežđa piše se velikim početnim slovom, dok se ostale reči, ako i same ne predstavljaju vlastito ime, pišu malim početnim slovom: Halejeva kometa, Kojperov pojas, Mala kola, Mali medved, Mali Magelanov oblak, Ortov oblak, Velika kola, Veliki Magelanov oblak, Veliki medved itd.


Mlači ili mlakiji   Piše se mlači. Komparativ prideva mlak je mlači, a superlativ najmlači. ...
Mlečni put ili Mlečni Put   Piše se Mlečni put. Prva reč u nazivima vasionskih tela i sazvežđa piše se ...