Skip to main content

Kako se pravilno piše Mnoštvo ili plejada

Kako se piše Mnoštvo

  Piše se i jedno i drugo. Imenica mnoštvo upotrebljava se u značenju veliki broj nečega ili narod, gomila, masa: nepregledno mnoštvo riba u moru. Imenica plejada označava manji skup ljudi ili predmeta (prvobitno sedam); ne treba je upotrebljavati umesto mnoštvo, masa. Kao termin iz francuske književnosti piše se velikim P; kao naziv grupe zvezda u sazvežđu Bika takođe veliko i u množini (Plejade = Vlašići).


Mnoštvo ili plejada   Piše se i jedno i drugo. Imenica mnoštvo upotrebljava se u značenju veliki ...
Mnenje ili mnjenje   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu mnjenje. O...