Skip to main content

Kako se pravilno piše Muci ili muki

Kako se piše Muci

  Piše se muci. Dativ i lokativ od imenice muka glase muci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).


Mundijal ili mondijal   Piše se mundijal. Ta imenica, kojom se u žargonskom govoru označava svetsko...
Multivitamin ili multi-vitamin   Piše se multivitamin. Prefiksoid multi-, koji znači mnogo, više, piše se sp...
Mućki ili mućci   Piše se mućki. U dativu i lokativu jednine od imenice mućka ne vrši se sibi...
Muci ili muki   Piše se muci. Dativ i lokativ od imenice muka glase muci. U toj reči izvrše...
Mužev ili muževljev   Pravilno je i jedno i drugo. Prisvojni pridev od imenice muž ima dva podjed...