Skip to main content

Kako se pravilno piše Načas ili na čas

Kako se piše Načas

  Piše se i jedno i drugo. Prilog načas, koji znači na trenutak, za trenutak, za kratko vreme (npr. dođi načas) ili u istom trenutku, odjednom, odmah, namah (npr. bi joj načas sve jasno), piše se spojeno. Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: otišla je na čas francuskog.


Našo ili naš’o   Piše se našô. Oblici iz familijarnog govora našo , došo , išo , kazo , ko ...
Nasuvo ili na suvo   Piše se i jedno i drugo. Prilog nasuvo, koji znači bez upotrebe vode ili ne...
Načuljiti (uši) ili naćuliti (uši)   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Naprotiv ili na protiv   Piše se naprotiv. To je prilog koji znači suprotno, u suprotnom položaju, n...
Nasred ili na sred   Piše se nasred. To je složeni predlog koji znači na sredini, u sredini, usr...
Na poček ili napoček   Piše se na poček. Mnoge predloške veze sa imenicama, mada se radi o ustalje...