Skip to main content

Kako se pravilno piše Nagore ili na gore

Kako se piše Nagore

  Piše se i jedno i drugo. Prilog nagore, koji znači u pravcu prema gore, naviše (npr. pogledati nagore) ili u lošem pravcu, u rđavom smislu, na zlo (npr. čas nabolje, čas nagore), piše se spojeno. Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: spao je sa lošeg na gore.


Našo ili naš’o   Piše se našô. Oblici iz familijarnog govora našo , došo , išo , kazo , ko ...
Nasuvo ili na suvo   Piše se i jedno i drugo. Prilog nasuvo, koji znači bez upotrebe vode ili ne...
Načuljiti (uši) ili naćuliti (uši)   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Naprotiv ili na protiv   Piše se naprotiv. To je prilog koji znači suprotno, u suprotnom položaju, n...
Nasred ili na sred   Piše se nasred. To je složeni predlog koji znači na sredini, u sredini, usr...
Na poček ili napoček   Piše se na poček. Mnoge predloške veze sa imenicama, mada se radi o ustalje...