Skip to main content

Kako se pravilno piše Nakratko ili na kratko

Kako se piše Nakratko

  Piše se i jedno i drugo. Prilog nakratko, koji znači po dužini kratko, na malu dužinu (npr. nakratko ošišati), sa malo reči, ukratko (npr. ispričaj nakratko šta se desilo), za trenutak, načas (npr. dođi nakratko) ili posle kratkog vremena, uskoro, ubrzo (npr. nakratko posle toga), piše se spojeno. Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: zbog oluje smo na kratko vreme ostali bez struje.


Našo ili naš’o   Piše se našô. Oblici iz familijarnog govora našo , došo , išo , kazo , ko ...
Nasuvo ili na suvo   Piše se i jedno i drugo. Prilog nasuvo, koji znači bez upotrebe vode ili ne...
Načuljiti (uši) ili naćuliti (uši)   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Naprotiv ili na protiv   Piše se naprotiv. To je prilog koji znači suprotno, u suprotnom položaju, n...
Nasred ili na sred   Piše se nasred. To je složeni predlog koji znači na sredini, u sredini, usr...
Na poček ili napoček   Piše se na poček. Mnoge predloške veze sa imenicama, mada se radi o ustalje...