Skip to main content

Kako se pravilno piše Naprečac ili na prečac

Kako se piše Naprečac

  Piše se naprečac. To je prilog koji znači odjednom, iznenada, neočekivano, naglo (npr. naprečac nestati); bez pripreme, na brzu ruku, na brzinu (npr. naprečac doneti odluku); u žurbi, u velikoj brzini, žurno (npr. učiniti naprečac).


Našo ili naš’o   Piše se našô. Oblici iz familijarnog govora našo , došo , išo , kazo , ko ...
Nasuvo ili na suvo   Piše se i jedno i drugo. Prilog nasuvo, koji znači bez upotrebe vode ili ne...
Načuljiti (uši) ili naćuliti (uši)   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Naprotiv ili na protiv   Piše se naprotiv. To je prilog koji znači suprotno, u suprotnom položaju, n...
Nasred ili na sred   Piše se nasred. To je složeni predlog koji znači na sredini, u sredini, usr...
Na poček ili napoček   Piše se na poček. Mnoge predloške veze sa imenicama, mada se radi o ustalje...