Skip to main content

Kako se pravilno piše Našo ili naš’o

Kako se piše Našo

  Piše se našô. Oblici iz familijarnog (svakodnevnog) govora našo (= našao), došo (= došao), išo (= išao), kazo (= kazao), ko (= kao), reko (= rekao), stigo (= stigao) i sl. pišu se bez apostrofa, a sa znakom dužine (cirkumfleksom): našô, došô, išô, kazô, kô, rekô, stigô i sl.


Našo ili naš’o   Piše se našô. Oblici iz familijarnog govora našo , došo , išo , kazo , ko ...
Nasuvo ili na suvo   Piše se i jedno i drugo. Prilog nasuvo, koji znači bez upotrebe vode ili ne...
Načuljiti (uši) ili naćuliti (uši)   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Naprotiv ili na protiv   Piše se naprotiv. To je prilog koji znači suprotno, u suprotnom položaju, n...
Nasred ili na sred   Piše se nasred. To je složeni predlog koji znači na sredini, u sredini, usr...
Na poček ili napoček   Piše se na poček. Mnoge predloške veze sa imenicama, mada se radi o ustalje...