Skip to main content

Kako se pravilno piše Nazdravlje ili na zdravlje

Kako se piše Nazdravlje

  Piše se i jedno i drugo. Prilog i uzvik nazdravlje, koji znači neka je za dobro zdravlje, neka je sa srećom, srećno, piše se spojeno: živeli i nazdravlje. Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: to loše utiče na zdravlje.


Našo ili naš’o   Piše se našô. Oblici iz familijarnog govora našo , došo , išo , kazo , ko ...
Nasuvo ili na suvo   Piše se i jedno i drugo. Prilog nasuvo, koji znači bez upotrebe vode ili ne...
Načuljiti (uši) ili naćuliti (uši)   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Naprotiv ili na protiv   Piše se naprotiv. To je prilog koji znači suprotno, u suprotnom položaju, n...
Nasred ili na sred   Piše se nasred. To je složeni predlog koji znači na sredini, u sredini, usr...
Na poček ili napoček   Piše se na poček. Mnoge predloške veze sa imenicama, mada se radi o ustalje...