Skip to main content

Kako se pravilno piše Nazoviumetnost ili nazovi umetnost

Kako se piše Nazoviumetnost

  Piše se nazoviumetnost. Nazovi-, prvi deo imeničkih i pridevskih složenica koji kazuje da ono što znači osnovna reč nije u suštini tako, da je lažno, prividno, tobožnje, piše se spojeno: nazovidemokratija, nazovidržava, nazoviistina, nazoviknjiževnik, nazovinauka, nazoviprijatelj, nazovistručnjak, nazoviumetnik itd. Isto važi i za kvazi-, nadri-, pseudo-.


Našo ili naš’o   Piše se našô. Oblici iz familijarnog govora našo , došo , išo , kazo , ko ...
Nasuvo ili na suvo   Piše se i jedno i drugo. Prilog nasuvo, koji znači bez upotrebe vode ili ne...
Načuljiti (uši) ili naćuliti (uši)   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Naprotiv ili na protiv   Piše se naprotiv. To je prilog koji znači suprotno, u suprotnom položaju, n...
Nasred ili na sred   Piše se nasred. To je složeni predlog koji znači na sredini, u sredini, usr...
Na poček ili napoček   Piše se na poček. Mnoge predloške veze sa imenicama, mada se radi o ustalje...