Skip to main content

Kako se pravilno piše Nijedan ili ni jedan

Kako se piše Nijedan

  Piše se i jedno i drugo. Zamenica nijedan, u značenju nula ili niko, piše se spojeno i može se tretirati kao broj: nije pojela nijedan kolač. Kada se želi reći i naglasiti da niko od dvojice ili niko od dve osobe nije bio prisutan ili nije nešto uradio, postigao i sl., piše se odvojeno i uvek u paru sa drugim članom iz izraza: ni jedan ni drugi nije došao u školu. Odvojeno se piše i sa predlozima: ni na jednom, ni od jednog, ni sa jednim itd. Odvojeno se piše i u izrazu ni jedan jedini.


Niži ili niskiji   Piše se niži. Komparativ prideva nizak je niži, a superlativ najniži. ...
Ni sa kim ili sa nikim   Piše se ni sa kim. Kada se odrična zamenica niko upotrebljava sa predlogom,...
Nimalo ili ni malo   Piše se i jedno i drugo. Prilog nimalo, koji znači ni najmanje, ni u kojoj ...
Ni u koga ili u nikoga   Piše se ni u koga. Kada se odrična zamenica niko upotrebljava sa predlogom,...
Nizbrdo ili niz brdo   Piše se i jedno i drugo. Prilog nizbrdo, koji znači niz neku strminu, nadol...
Ni na koga ili na nikoga   Piše se ni na koga. Kada se odrična zamenica niko upotrebljava sa predlogom...