Skip to main content

Kako se pravilno piše Niskokaloričan ili nisko kaloričan

Kako se piše Niskokaloričan

  Piše se i jedno i drugo. Ako se prilog nisko kao prva sastavnica, složen sa pridevom, ne naglašava, piše se spojeno: niskokaloričan, niskoakumulativan, niskokvalifikovan, niskoplasiran, niskopodni, niskoproduktivan, niskoradioaktivan itd. Kada se nisko posebno naglašava, piše se odvojeno – nisko kalorični i sl.


Niži ili niskiji   Piše se niži. Komparativ prideva nizak je niži, a superlativ najniži. ...
Ni sa kim ili sa nikim   Piše se ni sa kim. Kada se odrična zamenica niko upotrebljava sa predlogom,...
Nimalo ili ni malo   Piše se i jedno i drugo. Prilog nimalo, koji znači ni najmanje, ni u kojoj ...
Ni u koga ili u nikoga   Piše se ni u koga. Kada se odrična zamenica niko upotrebljava sa predlogom,...
Nizbrdo ili niz brdo   Piše se i jedno i drugo. Prilog nizbrdo, koji znači niz neku strminu, nadol...
Ni na koga ili na nikoga   Piše se ni na koga. Kada se odrična zamenica niko upotrebljava sa predlogom...