Skip to main content

Kako se pravilno piše Niukoliko ili ni ukoliko

Kako se piše Niukoliko

  Piše se i jedno i drugo. Prilog niukoliko, koji znači ni u kojoj meri, nimalo, piše se spojeno: to niukoliko ne umanjuje tvoje zasluge. Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: ni ukoliko mi pomogneš, neću završiti na vreme.


Niži ili niskiji   Piše se niži. Komparativ prideva nizak je niži, a superlativ najniži. ...
Ni sa kim ili sa nikim   Piše se ni sa kim. Kada se odrična zamenica niko upotrebljava sa predlogom,...
Nimalo ili ni malo   Piše se i jedno i drugo. Prilog nimalo, koji znači ni najmanje, ni u kojoj ...
Ni u koga ili u nikoga   Piše se ni u koga. Kada se odrična zamenica niko upotrebljava sa predlogom,...
Nizbrdo ili niz brdo   Piše se i jedno i drugo. Prilog nizbrdo, koji znači niz neku strminu, nadol...
Ni na koga ili na nikoga   Piše se ni na koga. Kada se odrična zamenica niko upotrebljava sa predlogom...