Skip to main content

Kako se pravilno piše Nužan ili nuždan

Kako se piše Nužan

  Piše se nužan. Od imenice nužda pridev je prvobitno glasio nuždan, nužna, nužno, sa uprošćenjem grupe -ždn-; naknadno se uprošćenje prenelo i u nominativ jednine muškog roda, tako da taj oblik danas glasi nužan.


Nusproizvod ili nus proizvod   Piše se nusproizvod. Prefiks nus-, koji znači propratan, sporedan, piše se ...
Nužan ili nuždan   Piše se nužan. Od imenice nužda pridev je prvobitno glasio nuždan, nužna, n...