Skip to main content

Kako se pravilno piše O tom potom ili otom-potom

Kako se piše O tom potom

  Piše se o tom potom. Iako je taj izraz s vremenom srastao u izgovoru (izgovara se sa prenesenim akcentom: otom potom), piše se odvojeno – o tom potom. Ako se želi istaći drugi deo, treba pisati crtu sa belinama (ne crticu): o tom – potom.


O tom pitanju ili po tom pitanju   Piše se o tom pitanju. Predlog o sa lokativom ukazuje na predmet govora, pi...
O tom potom ili otom-potom   Piše se o tom potom. Iako je taj izraz s vremenom srastao u izgovoru , piše...