Skip to main content

Kako se pravilno piše Očekujući ili očekivajući

Kako se piše Očekujući

  Piše se očekujući. Glagolski prilog sadašnji od glagola očekivati glasi očekujući. Gradi se od 3. lica množine prezenta očekuju i nastavka -ći.


Očekujući ili očekivajući   Piše se očekujući. Glagolski prilog sadašnji od glagola očekivati glasi oče...
Očepiti ili otčepiti   Piše se i jedno i drugo. Glagol očepiti znači nagaziti, stati nekome na nog...