Skip to main content

Kako se pravilno piše Odbrambeni ili odbranbeni

Kako se piše Odbrambeni

  Piše se odbrambeni. U toj reči je izvršeno jednačenje suglasnika po mestu tvorbe (kada se u izvedenim rečima glas n nađe ispred usnenog suglasnika b ili p, on tada prelazi u glas m).


Odšetati ili otšetati   Piše se odšetati. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog š , dolazi do odst...
Odškrinuti ili otškrinuti   Piše se odškrinuti. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog š , dolazi do od...
Odsečak ili otsečak   Piše se odsečak. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s , dolazi do odstu...
Odsto ili posto   Pravilno je i jedno i drugo. Znak za procenat [%], koji se piše uz brojku b...
Odstupanje ili otstupanje   Piše se odstupanje. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s , dolazi do od...
Odlij ili odli   Piše se odlij. Imperativ od glagola odliti glasi odlij, odlijmo, odlijte. ...