Skip to main content

Kako se pravilno piše Odlij ili odli

Kako se piše Odlij

  Piše se odlij. Imperativ od glagola odliti (prvo lice jednine prezenta: odlijem) glasi odlij, odlijmo, odlijte. Svi glagoli čije se prvo lice prezenta završava na -ijem imaju glas j u sva tri oblika zapovednog načina.


Odšetati ili otšetati   Piše se odšetati. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog š , dolazi do odst...
Odškrinuti ili otškrinuti   Piše se odškrinuti. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog š , dolazi do od...
Odsečak ili otsečak   Piše se odsečak. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s , dolazi do odstu...
Odsto ili posto   Pravilno je i jedno i drugo. Znak za procenat [%], koji se piše uz brojku b...
Odstupanje ili otstupanje   Piše se odstupanje. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s , dolazi do od...
Odlij ili odli   Piše se odlij. Imperativ od glagola odliti glasi odlij, odlijmo, odlijte. ...