Skip to main content

Kako se pravilno piše Odgoditi ili odložiti

Kako se piše Odgoditi

  Piše se i jedno i drugo. Glagol odgoditi znači ostaviti da se nešto uradi kasnije, pomeriti za docnije: odgodićemo taj razgovor za sutra. Glagol odložiti znači staviti na stranu, spustiti, ostaviti: ona odloži kaput i sede. Pored toga, upotrebljava se kao sinonim za odgoditi: odložićemo taj razgovor za sutra.


Odšetati ili otšetati   Piše se odšetati. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog š , dolazi do odst...
Odškrinuti ili otškrinuti   Piše se odškrinuti. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog š , dolazi do od...
Odsečak ili otsečak   Piše se odsečak. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s , dolazi do odstu...
Odsto ili posto   Pravilno je i jedno i drugo. Znak za procenat [%], koji se piše uz brojku b...
Odstupanje ili otstupanje   Piše se odstupanje. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s , dolazi do od...
Odlij ili odli   Piše se odlij. Imperativ od glagola odliti glasi odlij, odlijmo, odlijte. ...