Skip to main content

Kako se pravilno piše Odiseja ili odiseja

Kako se piše Odiseja

  Piše se i jedno i drugo. Velikim početnim slovom, Odiseja, piše se kad se odnosi na Homerov ep. Malim početnim slovom, odiseja, piše se kad se upotrebljava u figurativnom značenju „dugo i naporno putovanje puno teškoća i prepreka” ili „pustolovina”.


Odšetati ili otšetati   Piše se odšetati. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog š , dolazi do odst...
Odškrinuti ili otškrinuti   Piše se odškrinuti. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog š , dolazi do od...
Odsečak ili otsečak   Piše se odsečak. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s , dolazi do odstu...
Odsto ili posto   Pravilno je i jedno i drugo. Znak za procenat [%], koji se piše uz brojku b...
Odstupanje ili otstupanje   Piše se odstupanje. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s , dolazi do od...
Odlij ili odli   Piše se odlij. Imperativ od glagola odliti glasi odlij, odlijmo, odlijte. ...