Skip to main content

Kako se pravilno piše Odnosno ili to jest

Kako se piše Odnosno

  Piše se i jedno i drugo. Rečca odnosno označava izbor između dveju ili više mogućnosti: plavom i crvenom bojom označena je hladna odnosno topla voda. Izraz to jest upotrebljava se za objašnjenje iste stvari drugim rečima: kreće se kao kraljica u šahu, to jest pravo i po dijagonali.


Odšetati ili otšetati   Piše se odšetati. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog š , dolazi do odst...
Odškrinuti ili otškrinuti   Piše se odškrinuti. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog š , dolazi do od...
Odsečak ili otsečak   Piše se odsečak. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s , dolazi do odstu...
Odsto ili posto   Pravilno je i jedno i drugo. Znak za procenat [%], koji se piše uz brojku b...
Odstupanje ili otstupanje   Piše se odstupanje. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s , dolazi do od...
Odlij ili odli   Piše se odlij. Imperativ od glagola odliti glasi odlij, odlijmo, odlijte. ...